Riskview brengt uw risico's in kaart | Vaste taxatie, Verzekeringstaxaties en economische taxaties Vaste taxatie, verzekeringstaxaties, herbouwwaarde taxatie, monument taxatie, vaste taxatie en economische taxaties
Complete aanbod:  verzekeringstaxaties, economische taxaties, herbouwwaarde, inspectiediensten, vaste taxatie, monument taxatie.

ECONOMISCHE TAXATIES EN VERZEKERINGSTAXATIES

TAXATIERAPPORTEN

RiskView levert u door middel van duidelijke taxatierapporten de gegevens snel en efficiënt.

 

Na een persoonlijke inspectie ter plaatse heeft u binnen 10 werkdagen het risico volledig en indien gewenst digitaal in beeld.

 

AANBOD WAARDEBEPALINGEN

RiskView geeft u een compleet aanbod voor waardebepalingen zoals herbouwwaarde, economische taxaties, verzekeringstaxaties en inventaristaxatie.

DE OPEN EN "GETAXEERDE" POLIS

Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een open polis. In dat geval is de waarde van het te verzekeren object of inventaris gebaseerd op een globale schatting. Pas na schade bepaalt een expert in opdracht van de verzekeringsmaatschappij de exacte waarde van uw bezit. Pas dan blijkt of u voldoende verzekerd bent.

 

Door een taxatierapport worden uw bezittingen exact benoemd en gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering gebaseerd op de vastgestelde waarde zoals omschreven in het taxatierapport. Door een verzekering af te sluiten op basis van een taxatierapport kiest u voor zekerheid. U voorkomt onderverzekering of discussie over waarden en/of de bewijslast daarvan.

Onze_Diensten

VASTE TAXATIE

Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een ‘open polis’. Dit betekent

dat de verzekerde bedragen zijn vastgesteld op basis van een eigen

opgave of waardebepaling. Pas na een schade is duidelijk of de

verzekerde bedragen voldoende zijn om de schade te herstellen c.q. voor nieuwe aankoop/vervanging.

VERZEKERINGSTAXATIES

Waarom voor de brandverzekering taxeren? Stelt u zich eens voor: uw bedrijf of woning wordt getroffen door brand. Natuurlijk, u bent verzekerd. Maar.. bent u goed verzekerd? Zijn de te verkrijgen schadebedragen voldoende voor aanschaf van nieuwe machines, de herinrichting en/of herbouw van uw bedrijfspand. De praktijk wijst uit dat vaak de uigekeerde schadebedragen te laag zijn. Een taxatierapport kan dat voorkomen.

TAXATIE VAN GEBOUWEN

Gebouwen worden getaxeerd op basis van herbouwwaarde. De taxaties worden door verzekeraars jaarlijks geïndexeerd, dit geldt voor zowel woonhuizen als bedrijfsgebouwen. Een gebouwenrapport is 6 jaar geldig.

ECONOMISCHE TAXATIE

Inzicht in de waarde van de onderneming bij een aan- of verkoop of een fusie vraagt om een professionele waardering van alle bedrijfsonderdelen. Als vervolg, of in combinatie met een verzekeringstaxatie kan een economische taxatie een

logische, volgende stap zijn. Per situatie zal de juiste waarderingsmethode met de juiste waarderingsgrondslag beoordeeld moeten worden. Op basis van onze rapportage kunnen dan weloverwogen beslissingen genomen worden.

TAXATIES VAN INVENTARISSEN

In het taxatierapport van de bedrijfsuitrusting worden uw eigendommen per item gespecificeerd en afhankelijk van de omstandigheden en in overleg met opdrachtgevers gewaardeerd. De inventaris wordt inclusief plaatsings- en installatiekosten getaxeerd. Uitgangspositie voor de waardering is de waarde die benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid en is staat gelijkwaardige zaken. Een inventarisrapport is 3 jaar geldig.

Het complete aanbod voor waardebepalingen zoals verzekeringstaxaties, economische taxaties, herbouwwaarde, inspectiediensten en vaste taxatie.
Offerte aanvragen

RiskView werkt met vaste tarieven voor de verschillende rapportages. Hierdoor weet u altijd van tevoren welke kosten in rekening worden gebracht.

Voordelen van taxeren

Waarom zou u uw bedrijf of woning voor de brandverzekering taxeren? Stelt u zich eens voor: uw bedrijf of woning wordt getroffen door brand. Natuurlijk, u bent verzekerd. Maar.. bent u ook goed verzekerd?

Rekenvoorbeeld

Er ontstaat brand in een bedrijfshal waarbij de aanwezige inventaris geheel verloren gaat. De hal is 8 jaar geleden volledig nieuw ingericht voor € 400.000,- De inventaris zal op dit moment circa € 480.000,- kosten. De gemiddelde afschrijvingstermijn voor inventarissen is 10 jaar. De inventaris van het gehele bedrijf is verzekerd voor

€ 2.000.000,-

Waardebegrippen:
  • Verzekeringstaxaties
  • Economische taxaties